Στον Ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν – πλην της οχιάς – δηλητηριώδη φίδια.
Επιπλέον προστατεύονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.(Κοινοτική Οδηγία 43/21-5-1992 και Προεδρικό Διάταγμα 67 ΦΕΚ 23/Α/30-1-1981).

H αντιμετώπισή τους συνίσταται στην απώθησή τους. Ανάλογα με την μορφολογία του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα σκευάσματα.