Απεντόμωση από σαράκι σε ευπαθή αντικείμενα

Το έπιπλο σφραγίζεται μέσα σε ειδικό φάκελο από τον οποίο αφαιρείται ο αέρας και κατά περίπτωση αντικαθίσταται με καθαρό άζωτο. Το έντομο, όπου κι αν βρίσκεται μέσα στο ξύλο, μέσα σε λίγες μέρες πεθαίνει από ασφυξία. Η μέθοδος είναι ασφαλής, δεν περιλαμβάνει εντομοκτόνο, και συνήθως δεν απαιτεί μεταφορά του επίπλου από το χώρο που βρίσκεται.